Venteliste og pladser til salg i kølbådshavnen

Optagelse på venteliste sker ved at sende en mail til sekretaer.norsmindehavn@gmail.com med oplysning om
 
- ønsket pladsstørrelse
- navn
- adresse
- telefonnummer
- mail

Optagelse på venteliste koster kr. 500,- i depositum ( pr. pladsstørrelse ), og noteres først når det er indbetalt. (Betalingsoplysning fremsendes ved anmodning om optagelse).
 
Det er vigtig at kontaktoplysningerne er korrekte da tilbud om en plads skal accepteres senest en uge efter modtagelse af tilbud om plads.
 
Tab af depositum
Afslag på tilbudt plads eller manglende tilbage melding på tilbudt plads indenfor tidsfristen medfør sletning af venteliste og tab af depositum (jvnf. Administrative regler). 
 
Delvis tilbagebetaling af depositum
Har man endnu ikke modtaget et tilbud om plads og ønsker man at blive slettet af ventelisten, hvis man f.eks. har fået plads i en anden havn, tilbage betales 1/2 depositum. Kontakt havnefogeden hvis man ønskes at blive slette af en venteliste.

 

Oversigt over aktuelle venteliste og pladser til salg kan hentes her
Bemærk ventelisten for D-pladser er lukket for tilgang