Pladser / priser

Kølbådshavn på sydsiden

Pladstype
Antal
Størrelse
     
A 1 9 x 2,25 m
B 2
10 x 2,25 m 
C 48 10 x 2,75 m
D 29 12 x 3,25 m
E 5 15 x 3,75 m
 
 
 

Jollehavnen

 på

nordsiden

F(Landpl.)
10
8,00 x 2,40 m
G 26
8,50 x 2,40 m
H 15
8,50 x 2,10 m
I 11
7,50 x 1,90 m
J 39
6,50 x 1,90 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pladspriser, indskud mv kan findes i aktuel prisliste. Kan hentes her.

Prisen for de nævnte pladsstørrelser pristalsreguleres i.h.t Pristallet for hvert kvartal. 
 
Bemærk målene er gennemsnitsmål og kan ikke garanteres. Se de administrative regler for havnene vedr. bådstørrelser, dybder mv.
 
Information om trailerpladser: send forespørgsel til havnefoged.norsmindehavn@gmail.com