Venteliste og pladser til salg

 Oversigt over aktuelle venteliste og pladser til salg kan hentes her
 

Ledelsesberetning for 2019

Ledelsesberetningen kan hentes her
 

Valg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen fra nordsiden:

• Søren Koliander (modtager genudpegning)

Suppleant nordsiden:
• Steen Skriver (modtager genudpegning)


På valg til bestyrelsen fra sydsiden:

• Lars Stenild (modtager genudpegning)
• Ole Lysgaard (modtager genudpegning)

Suppleanter sydsiden:
• Søren Thomsen (modtager genudpegning)
• Gert Eilenberger (modtager genudpegning)